OPPOTREFERENTIE BEPALEN

 

Iedere teler heeft een andere manier van oppotten. Als het substraat vaster wordt aangebracht in de pot, kunnen er minder potten gevuld worden met één m3 substraat ten opzichte van losser opgepot substraat.

Daarnaast heeft oppotgedrag ook invloed op de grondstructuur in de pot. Bij hogere druk, ontstaat een dichtere structuur wat kan leiden tot het vasthouden van meer vocht in de grond en hiermee komt er minder lucht rondom de wortels. Ook is een grotere dichtheid van invloed op de hoeveelheid meststoffen in de pot. Bij het samenstellen van het substraat moet rekening gehouden worden met het oppotgedrag.

Ook kunnen we rekening houden met de verpakkingswijze van het substraat. Als uw voorkeur uitgaat naar levering in big bales, dan is het substraat al verder verdicht dan bij een bulk levering. Om dezelfde verdichting te krijgen als bij een bulklevering, kan ervoor gekozen worden om minder vast op te potten.

RHP -OPPOTREFERENTIE

De RHP-oppotreferentie geeft aan in welke mate een substraat door het oppotten wordt verdicht. Hierbij wordt de vastheid van substraat na oppotten gemeten.

De standaard oppotreferentie is de gemiddelde wijze van oppotten van alle kwekers. Door de eigen oppotreferentie te vergelijken met de standaard kan bepaald worden of iemand losser of juist vaster oppot. Verder is het een belangrijk hulpmiddel om de continuïteit van het oppotten te volgen en er bewust mee om te gaan.

Door samen met u te kijken naar de gewenste structuur en de oppotvastheid die u hanteert ten opzichte van de referentiewaarde, kunnen we komen tot een geschikte samenstelling. Dit biedt meer stabiliteit, een gezonde water- en luchthuishouding en voeding op maat.

OPPOTREFERENTIE BEPALING BIJ LENSLI

Naast de EN 12580 volume meting, bepalen we nu desgewenst ook de oppotreferentie van uw substraat. Met deze factor kunt u bepalen hoe los of vast u oppot ten opzichte van de gemiddelde oppotwijze in Nederland. Bij verandering van de factor, door bijvoorbeeld verandering van substraat of grondstoffen, kan dit u helpen om uw oppotgedrag constant te houden.

We zijn het eerste substraatbedrijf die deze belangrijke bepaling uitvoert en aanbiedt. Onze specialisten kijken graag mee naar de mogelijkheden en adviseren u hierin.

OPPOTREFERENTIE BEPALEN

 

Iedere teler heeft een andere manier van oppotten. Als het substraat vaster wordt aangebracht in de pot, kunnen er minder potten gevuld worden met één m3 substraat ten opzichte van losser opgepot substraat.

Daarnaast heeft oppotgedrag ook invloed op de grondstructuur in de pot. Bij hogere druk, ontstaat een dichtere structuur wat kan leiden tot het vasthouden van meer vocht in de grond en hiermee komt er minder lucht rondom de wortels. Ook is een grotere dichtheid van invloed op de hoeveelheid meststoffen in de pot. Bij het samenstellen van het substraat moet rekening gehouden worden met het oppotgedrag.

Verder kunnen we rekening houden met de verpakkingswijze van het substraat. Als uw voorkeur uitgaat naar levering in big bales, dan is het substraat al verder verdicht dan bij een bulk levering. Om dezelfde verdichting te krijgen als bij een bulklevering, kan ervoor gekozen worden om minder vast op te potten.

OPPOTREFERENTIE BEPALEN

 

Iedere teler heeft een andere manier van oppotten. Als het substraat vaster wordt aangebracht in de pot, kunnen er minder potten gevuld worden met één m3 substraat ten opzichte van losser opgepot substraat.

Daarnaast heeft oppotgedrag ook invloed op de grondstructuur in de pot. Bij hogere druk, ontstaat een dichtere structuur wat kan leiden tot het vasthouden van meer vocht in de grond en hiermee komt er minder lucht rondom de wortels. Ook is een grotere dichtheid van invloed op de hoeveelheid meststoffen in de pot. Bij het samenstellen van het substraat moet rekening gehouden worden met het oppotgedrag.

Verder kunnen we rekening houden met de verpakkingswijze van het substraat. Als uw voorkeur uitgaat naar levering in big bales, dan is het substraat al verder verdicht dan bij een bulk levering. Om dezelfde verdichting te krijgen als bij een bulklevering, kan ervoor gekozen worden om minder vast op te potten.

RHP-OPPOTREFERENTIE

De RHP-oppotreferentie geeft aan in welke mate een substraat door het oppotten wordt verdicht. Hierbij wordt de vastheid van substraat na oppotten gemeten. De standaard oppotreferentie is de gemiddelde wijze van oppotten van alle kwekers. Door de eigen oppotreferentie te vergelijken met de standaard kan bepaald worden of iemand losser of juist vaster oppot. Verder is het een belangrijk hulpmiddel om de continuïteit van het oppotten te volgen en er bewust mee om te gaan.

Door samen met u te kijken naar de gewenste structuur en de oppotvastheid die u hanteert ten opzichte van de referentiewaarde, kunnen we komen tot een geschikte samenstelling. Dit biedt meer stabiliteit, een gezonde water- en luchthuishouding en voeding op maat.

OPPOTREFERENTIE BEPALING BIJ LENSLI

Naast de EN 12580 volume meting, bepalen we nu desgewenst ook de oppotreferentie van uw substraat. Met deze factor kunt u bepalen hoe los of vast u oppot ten opzichte van de gemiddelde oppotwijze in Nederland. Bij verandering van de factor, door bijvoorbeeld verandering van substraat of grondstoffen, kan dit u helpen om uw oppotgedrag constant te houden.

We zijn het eerste substraatbedrijf die deze belangrijke bepaling uitvoert en aanbiedt. Onze specialisten kijken graag mee naar de mogelijkheden en adviseren u hierin.

Menu