In de Lensli Academy informeren we regelmatig over praktijksituaties die we in de sector tegenkomen, vertellen we over in de praktijk verkregen inzichten, geven we je teelttips én delen we onze kennis over andere interessante substraat-gerelateerde zaken.

Academy – Langzaam werkende meststoffen

Meststoffen: een breed scala aan mogelijkheden
Meststoffen zijn nodig voor gezonde en sterke gewassen en zijn er in allerlei verschillende vormen, van enkelvoudig tot meervoudige toepassingen en van langzaam werkende versus snelwerkende varianten. Maar wat bepaalt nu welke variant en strategie het meest geschikt is voor je gewas? Iedere kwekerij, teelt en plant is anders en op basis van onder andere de bemestingsstrategie, bedrijfsdoelstellingen en wensen bepalen we samen met de klant welke type meststoffen ingezet worden.

Basismeststoffen
Van oudsher maken we gebruik van snelwerkende, enkelvoudige basismeststoffen, zowel in organische als kunstmatige vorm. Deze varianten bieden kwekers een snelle, maar ook kortdurende oplossing voor hun gewas. De meststoffen worden in een korte tijd opgenomen en volledig gebruikt, waardoor er gedurende de teelt op meerdere momenten bijgestuurd dient te worden. Om de teelt een goede start te geven, wordt er veelal gestart met een hoge EC-waarde, zodat er in de loop van de teelt beter op de meststoffen gestuurd kan worden. Het nadeel hiervan is dat voedingsstoffen niet altijd in de juiste verhoudingen voor de plant beschikbaar komen. Hierdoor kan een plant te snel gaan groeien of vatbaarder worden voor ziektes en plagen.

Het gebruik van reguliere, snelwerkende meststoffen heeft voor een kweker als nadeel dat dit een tijdsintensieve manier van werken is, waarbij op verschillende momenten bijgestuurd dient te worden op de bemesting. Deze vorm van bemesting biedt weliswaar het voordeel om op elementniveau bij te kunnen sturen; echter kost deze vorm van bemesting veel tijd en energie. Vaak zijn in verhouding ook veel meer meststoffen nodig dan bij langzaam werkende oplossingen.

Langzaam werkende meststoffen
Door de inzet van langzaam werkende meststoffen bevat het substraat niet alleen bij aanvang van de teelt de juiste voedingsbalans, maar ook gedurende de teelt. Langzaam werkende meststoffen zijn als het ware een voedingsbuffer gedurende de teelt; de meststoffen zijn namelijk constant aanwezig in het substraat, waardoor een plant continu de beschikking over de juiste voeding heeft.
Uiteraard dient een kweker nog wel in de gaten te houden hoe de teelt verloopt en dient er waar nodig bijgestuurd te worden, maar in verhouding met de reguliere bemestingsstrategie is dit veel minder nodig. Vooral in bepaalde situaties waarbij regen een grote variabele rol speelt, zoals bijvoorbeeld bij openteelten het geval is, zijn langer beschikbare voedingsstoffen van belang.

Het gebruik van langzaam werkende meststoffen biedt een teler gemak, zekerheid en efficiency. Dankzij de langzaam werkende meststoffen hoeft er gedurende de teelt veel minder (bij)gestuurd te worden, waardoor een teler wordt ontlast.

De inzet van langzaam werkende meststoffen in combinatie met basismeststoffen
Vaak wenst een kweker een maximum aan EC bij aanvang van een teelt, of is dit nodig vanwege een specifieke teelt. Om in dit soort situaties niet met een te hoge EC-waarde te starten, adviseren we naast het gebruik van basismeststoffen ook langzaam werkende meststoffen.

Als voorbeeld: Een groene plantenkweker gebruikt een veenvrij mengsel, met relatief veel stikstof fixatie. Er is beperkte mogelijkheid om hierop te sturen met de A+B bak. Met wateroplosbare meststoffen zoals kalksalpeter is de start EC te hoog. In deze situatie kan er worden gekozen voor een gecoate meststof (CRF) met verschillende werkingsduren, of een SRF met een werkingsduur tussen 2 en 4 maanden.

Verschillende soorten langzaam werkende meststoffen
De langzaam werkende meststoffen zijn, net als de basismeststoffen, te verdelen in Organische en Kunstmatige meststoffen:

 1. Organische meststoffen
  Bestaan voor minimaal 60% uit organisch materiaal
  Creëren op basis van dierlijke of plantaardige bacteriën een juiste voedingsomgeving
  Tot 100 dagen werkzaam
  Afgifte is deels afhankelijk van het bodemleven
 2. Kunstmatige meststoffen
  SRF (Slow Release Fertilizer)
  Geeft geleidelijk voedingsstoffen af
  Prestaties minder voorspelbaar en betrouwbaar dan gecoate meststoffen
  Bijvoorbeeld Crotodur
  2-4 maanden werkzaam
  CRF (Controled Release Fertilizer)
  Gecoate meststoffen
  Dankzij de coating worden de meststoffen langzaam afgegeven waardoor de groei van de plant betere te regulieren is.
  Osmocote – Multicote
  2 – 16 maanden werkzaam

Voordelen langzaam werkende meststoffen
De belangrijkste voordelen van langzaam werkende meststoffen ten opzichte van de reguliere meststoffen zijn:

 • De meststoffen zijn continu aanwezig in het substraat en dus in de pot.
 • Biedt een teler gemak tijdens de teelt en de bemesting
 • Veel minder foutgevoelig t.o.v. andere bemestingsstrategieën

Overall genomen bieden de SRF en CRF-meststoffen de kweker een bepaalde mate van veiligheid en zekerheid: een plant heeft immers voor langere tijd de beschikking over de juiste benodigde voedingsstoffen. De werking van organische langzaam werkende meststoffen is afhankelijk van de kwaliteit van het bodemleven, waar minder goed op te sturen is.

Hernieuwbare grondstoffen
Met het gebruik van steeds meer hernieuwbare grondstoffen in substraten hebben we te maken met andere interacties dan we gewend zijn bij veenhoudende substraten, en wordt de inzet van langzaam werkende meststoffen steeds belangrijker.

Veel grondstoffen in veenarme en veenvrije samenstellingen hebben bijvoorbeeld een lagere buffer, onttrekken stikstof aan de voedingsoplossing of brengen nutriënten met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan compost, houtvezel, schorsproducten, kokos en de Basis BioMix. Als substraatproducent kunnen we door verschillende soorten meststoffen in te zetten deze situaties ondervangen en een juiste balans in het substraat creëren.

Overleg met je Lensli accountmanager of productmanager wat voor jou de beste keuze is, om ervoor te zorgen dat het door jullie gebruikte veenvrije substraat in balans is met de gewenste teelt- en bemestingsstrategie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw eigen teelt, heb je behoefte aan een sparringpartner of heb je een andere inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met je Lensli accountmanager of met onze Technisch Productmanager Substraten Nick Vollmer, via mail n.vollmer@lensli.com of telefoon +31 (6) 51269415.

We staan je graag te woord.