In de Lensli Academy informeren we regelmatig over praktijksituaties die we in de sector tegenkomen, vertellen we over in de praktijk verkregen inzichten, geven we je teelttips én delen we onze kennis over andere interessante substraat-gerelateerde zaken.

Academy – Minimale productieorder

Het is ongetwijfeld wel eens in gesprekken naar voren gekomen: Minimale productieorders, ofwel afname hoeveelheden. Néé, dit is niet om dwars te liggen, wat mensen wel eens denken; hier is echt een goede reden voor. Vrijwel iedere levering wordt namelijk speciaal voor jou als klant gemaakt.

Een substraatfabriek is in het hart een menglijn, met daarop aangesloten grondstofdoseerbunkers en onder andere meststofbunkers. Deze “bunkers” zijn met ijklijnen en automatische volumesensoren ingesteld om ieder substraat als een soort van lagentaart op te bouwen op de menglijn. Voor een optimale menging moet iedere strekkende meter identiek zijn. Dit is van belang, zodat in de volgende fase de kalkdosering en de meststoffen er op de gram nauwkeuring in kunnen worden verwerkt.

Uniformiteit is het sleutelwoord voor kwaliteitssubstraten! Als elke strekkende meter op de menglijn uniform is opgebouwd, wordt het mengproces ook een stuk beter te sturen.

Bijsturen op vocht
Tijdens het mengen wordt automatisch bijgestuurd op vocht, met behulp van verschillende sensoren en doseerpunten. Het mooie aan dit systeem is dat de wisselende vochtwaarden van de grondstoffen genivelleerd worden. De menglijn kan namelijk zelf detecteren of de vochtwens (onze HWW-waarde) zoals afgesproken met de eindgebruiker, overeenkomt met wat er langs de sensoren komt. Zo kan er tijdens een productieorder meerdere keren worden bijgestuurd. Met kleinere productieorders hebben we minder momenten waar we kunnen corrigeren.

De juiste verhoudingen
Naast vocht speelt ook de verhouding van toevoegingen, zoals meststoffen, een belangrijke rol in het hanteren van minimale afname hoeveelheden. Zo zijn er toevoegingen welke in tientallen gram per En-m3 worden gedoseerd. Ook hierbij geeft een wat grotere productieorder een betere zekerheid op de juiste menging en de exacte volumebepaling. Dit alles resulteert in minimale afwijkingen op de totale productspecificaties.

Vanwege de in dit artikel genoemde redenen hanteren wij een minimale productie ordergrootte van 15 EN-M3. Een heel belangrijk aspect om jaarrond uniforme kwaliteit te leveren!

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met je Lensli accountmanager of met onze Technisch Productmanager Substraten, Nick Vollmer, via mail n.vollmer@lensli.com of telefoon +31 (6) 51269415.

We staan je graag te woord.