In de Lensli Academy informeren we regelmatig over praktijksituaties die we in de sector tegenkomen, vertellen we over in de praktijk verkregen inzichten, geven we je teelttips én delen we onze kennis over andere interessante substraat-gerelateerde zaken.

Academy – Oppotgedrag

Zoals je ongetwijfeld weet, is substraat gevoelig voor verdichting. Natuurlijk hou je hier al rekening mee zodra je een nieuw medium bestelt, maar ben je ervan bewust wat er verder nog meer van invloed is op substraatverdichting en – verbruik?

Bewust oppotten
Goed oppotten vormt de basis van een succesvolle teelt en is meer dan alleen sturen op verbruik en kosten. Goed oppotten kan namelijk leiden tot significante rendementsverbeteringen en kostenefficiëntie. De manier van oppotten is van invloed op het luchtgehalte van het substraat, en daarmee ook de vochtkarakteristieken van het substraatmedium. De wijze waarop je oppot kan dus van invloed zijn op de fysische en chemische eigenschappen van het substraat en daarmee de groei en ontwikkeling van de plant beïnvloeden. Bij het gebruik van een gecoate meststof is het dan ook zeer zeker de moeite waard om terug te rekenen hoeveel meststoffen er daadwerkelijk in de pot zitten, en hoe zich dit verhoudt naar het advies van de leverancier.

Onbewust te vast oppotten kan leiden tot teeltproblemen, zoals afsterving van wortels of een teelt die gevoeliger is voor ziekten. Als je bewust oppot, kunt je dit soort problemen voorkomen. De optimale teeltomstandigheden dragen bij aan een voorspoedige teelt.

De invloed van substraatgrondstoffen
Naast goed oppotten heeft het type substraat en de daarmee samenhangende grondstofkeuze veel invloed op het daadwerkelijke verbruik en de verdichting van het substraat.
Neem bijvoorbeeld een substraat met veel veen en houtvezel. Een dergelijk substraat zal door de eigenschappen van beide grondstoffen verhoudingsgewijs gevoelig zijn voor verdichting. In overleg met je Lensli accountmanager kan je grondstoffen selecteren die dit effect verminderen en dus zorgen voor minder verdichting. Het toevoegen van schorsfracties, perliet, puimsteen, rijstkaf of kokosproducten kunnen het verbruik tijdens het oppotten op een gunstige manier beïnvloeden en ervoor zorgen dat je gewas gezonder en sterker kan groeien.

Het effect van de oppotmachine

Het is altijd raadzaam om bij een substraatwijziging de door jullie gebruikte oppotmachine, en daarmee de verwerking van het substraat, onder de loep te nemen. Vaak wordt het effect van een nieuwe afstelling van de oppotmachine om de gewenste dichtheid te bereiken onderschat. Stel jezelf de vragen “Hoe is je machine afgesteld?” en “Hoeveel potgrond gaat er in een pot?”

Bij het oppotten worden een aantal eigenschappen van het substraat in de pot bepaald. De vastheid van oppotten is bijvoorbeeld sterk bepalend voor de wijze waarop de potkluit water vasthoudt en lucht toelaat. Als de pot eenmaal is gevuld, dan kan dat niet meer worden veranderd. Het is dus van belang dat je vooraf bepaalt met welke dichtheid je oppot, zodat je een passend substraat kan kiezen voor een optimaal teeltresultaat. Oppotten op gevoel is verleden tijd. Meten is weten! Ook de gebruikte verpakking, het losmaken van het substraat en het toedienen van water in de voorraadbak kunnen van grote invloed zijn op het uiteindelijke substraatverbruik.

RHP Rekenblad Oppotten
Zonder inzicht worden vaak (dure) fouten gemaakt tijdens het oppotten. De Stichting RHP heeft een meetmethode ontwikkeld om te controleren of het substraat niet te los, maar bovenal niet te vast wordt aangedrukt. Om dit te bepalen, ontwikkelde RHP het rekenblad ‘oppotten’. Deze kan je via deze rechtstreekse link downloaden bij RHP: download-bestanden – RHP

Als je eenmaal de dichtheid gemeten hebt, die bereikt wordt na het oppotten, kun je dit inzicht ook heel goed gebruiken zodra er een substraataanpassing- of wisseling plaatsvindt. Door de gegevens van de oude situatie met die van het nieuwe substraat te vergelijken, komen over het algemeen genomen, zeer bruikbare inzichten naar voren, waarmee betere teeltresultaten en meer efficiëntie bereikt kan worden.

Kijk HIER om een voorbeeld in te zien over het effect van goed oppotten en uitval in poinsettia’s. (Bron RHP)

Meer weten over volume, oppotgedrag of de Europese methode om het volume van grondstoffen te duiden (EN)? Neem dan contact op met je Lensli accountmanager of met onze Technisch Productmanager Substraten Nick Vollmer, via mail n.vollmer@lensli.com of telefoon +31 (6) 51269415.

We horen graag van je!

Team Lensli