In de Lensli Academy informeren we regelmatig over praktijksituaties die we in de sector tegenkomen, vertellen we over in de praktijk verkregen inzichten, geven we je teelttips én delen we onze kennis over andere interessante substraat-gerelateerde zaken.

Academy – RPP-Veen

De stichting Responsibly Produced Peat is een Europees keurmerk voor verantwoorde veenwinning. Het doel van de RPP-certificering is te garanderen dat turf (veen) dat wordt gebruikt in substraat, uit verantwoorde bronnen afkomstig is.

Bij de stichting zijn diverse internationale belanghebbenden betrokken, zoals wetenschappers, milieubewegingen, veenproducenten en substraatproducenten.
De stichting RPP heeft drie specifieke doelen, waar de gecertificeerde bedrijven zich aan dienen te houden bij de productie en het gebruik van veen:

  1. Geen veenproductie in (veen)gebieden met hoge natuurwaarde,
  2. Restauratie van het veengebied na de productie,
  3. Lange termijn beschikbaarheid van veen als grondstof voor de tuinbouwsector

Lensli maakt duurzaamheid concreet
Al in 2016 werd onze eigen veenderij in Zweden, Hörle Torv AB, gecertificeerd voor RPP. Dit betekent dat het veen van onze veenderij op verantwoorde wijze geproduceerd wordt in overeenstemming met strenge criteria op gebied van wetgeving, de selectie van de winningslocaties, de veenwinning en de bestemming na gebruik.

Omdat wij sinds 2018 van al het veen dat wij in onze substraten verwerken, minimaal 50 procent van RPP-gecertificeerde veenlocaties afnemen, beschikken wij ook over de toelating van het RPP-label op onze eindproducten. Substraat met het RPP-label bevat veen dat met respect voor de natuur en een goede nazorg voor het veengebied, verantwoord is gewonnen.

Convenant Milieu-impact potgrond en substraten
Ook in het convenant dat op 18 november 2022 overeengekomen is, staan doelstellingen vastgelegd gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten en staan spelregels opgesteld rondom het gebruik en de inzet van (verantwoord) veen.

Het doel van het convenant is om de milieu-impact van substraten in de keten te verminderen. Om deze reductie te realiseren zal onder meer ingezet worden op het stimuleren van de inzet van hernieuwbare grondstoffen en het gebruik van gecertificeerd veen. Naast de milieu-impact gaat het ook om natuurherstel en biodiversiteit van veengebieden.

Op basis van de overeengekomen afspraken en de gestelde doelstellingen zal het aandeel verantwoord veen in onze substraten de komende jaren naar minimaal tachtig procent groeien. Hiermee zetten wij een grote stap op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, door duurzame substraatproductie met maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Wat betekent dit voor de klant?
Met het gebruik van onze duurzame substraten wordt niet alleen de milieubelasting van de producten van onze klanten verlaagd, maar zijn onze klanten ook in staat bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de keten.

Wat betekent het voor Lensli?
Wij zijn ons ervan bewust dat veen voor veel telers en kwekers dankzij haar karakteristieke eigenschappen een belangrijke grondstof is in kwaliteitssubstraten. Daarom vinden wij het gebruik van verantwoord, RPP gecertificeerd veen erg belangrijk. Daarnaast zijn wij actief op zoek naar goede alternatieven en onderzoeken wij de mogelijkheden van hernieuwbare grondstoffen in onze substraten samen met onze klanten, onafhankelijke kenniscentra en andere relaties. Wij gebruiken, naast veen, nu al ongeveer dertig procent hernieuwbare grondstoffen in onze substraten. Dat zijn onder andere boomschors, rijstkaf, houtvezel, kokosproducten en compost. Het streven is om dit percentage de komende jaren zo veel mogelijk te laten groeien. Inmiddels hebben we ook voor ieder teeltsegment een veenvrij- of veengereduceerd referentiesubstraat beschikbaar, welke als uitgangspunt kan dienen in de ontwikkeling van een klantsubstraat op maat.

Wil je meer weten over dit onderwerp, heb je behoefte aan een sparringpartner of heb je een andere inhoudelijke vraag? Neem dan contact met ons op via sales@lensli.com of bel naar 088 – 22 44 800.

Wij zijn je met plezier van dienst en staan je graag bij met onze kennis en ervaring.

Have Fun Growing!