10 november 2021

Strategische samenwerking Den Ouden Groep en Lensli is positief voor kwekers.

Onze samenwerking met Den Ouden Groep wordt door vakblad Boom in Business uitgebreid belicht.  Het onlangs gepubliceerde artikel vertelt meer over de wijze waarop de combinatie van Den Ouden en Lensli de sector verzekert van een brede en sterke basis om de kansen van duurzame innovatie op te pakken, concreet te maken en toe te passen. Onze gezamenlijke expertise zorgt voor een synergetisch effect, dat telers helpt om hun focus te verleggen naar duurzaamheid, kwaliteit, opbrengst én weerbaar telen.

‘Groene alternatieven voor veen zijn voorhanden’, zegt Rob Bierman van Lensli, ‘maar het kost tijd en inspanning om hoogwaardige teeltsubstraten te ontwikkelen, telers te begeleiden en de grondstoffenkringloop sluitend te maken. Nu wij onze kennis en expertise bundelen, moet een verdere versnelling mogelijk zijn. We hebben al veel ervaring met het ontwikkelen van veenarme en veenvrije substraten. Daardoor weten we ook dat je de knop niet zomaar kunt omzetten. Het is een ontwikkelingsproces waarbij de hele keten betrokken is, van grondstoffenleveranciers en substraatproducenten tot telers en het handelskanaal.’

Luuk Braam van Den Ouden Groep (DOG) beaamt dat. Hij is binnen de organic divisie verantwoordelijk voor sales, innovatie en productontwikkeling. ‘Wij zitten aan de grondstoffenkant van het verhaal en kennen de wegen naar zowel gangbare grondstoffen als naar reststromen met potentie voor de substraatmarkt, zoals organische vezelmaterialen’, licht hij toe.

‘Daar zitten producten bij die al toepassing vinden, zoals houtsnippers, bark, kokoschips, kokosvezel, biochar en compost. Tegelijkertijd proberen we nieuwe reststromen te ontsluiten, onder andere binnen de land- en tuinbouw. Daarmee kunnen we de groene kringloop voor een deel sluitend maken en de verduurzaming op een nog hoger plan brengen.

Meer lezen over wijze waarop onze samenwerking positief is voor kwekers?

Kijk hier voor het volledige artikel:

Artikel samenwerking Lensli en DOG

Have Fun Growing!

Menu