Kwekerij Opschroef

We zetten helemaal geen veen meer in en kunnen onze klanten voor het eerst plantgoed aanleveren dat 100% veenvrij is.”

Opschroef uit Straelen (Niederrhein), is een kwekerij van potplanten en gespecialiseerd in anthuriums en hebe. De anthuriums worden hoofdzakelijk in Duitsland afgezet en de hebe wordt in heel Europa verkocht. Eigenaar Peter Opschroef heeft geanticipeerd op de marktontwikkelingen en wensen vanuit de eindklant en zet inmiddels 100% veenvrij substraat van Lensli voor zijn planten in.

De omschakeling naar veenvrije potgrond begon enige jaren geleden, doordat er vanuit de (Duitse) markt steeds meer behoefte was aan duurzame productieprocessen en planten. Vanuit een pilot met meerdere substraten zonder veen is uiteindelijk voor het veenarme substraat van Lensli gekozen. Peter Opschroef geeft aan deze keuze te hebben gemaakt “omdat de structuur het beste was en er prima mee te werken is.”

Na eerst de teelt van anthuriums geherstructureerd te hebben naar veenvrij, is Opschroef begonnen met het omschakelen van de hebe-teelt naar veenvrij. Inmiddels heeft Opschroef haar hele bedrijf omgeschakeld naar veenvrij. Ook de grote (retail)concerns hebben een ommezwaai in hun duurzaamheidsbeleid doorgevoerd. Omdat veenvrij kweken tegenwoordig een belangrijke meerwaarde vormt, zijn zij door de 100% veenvrije teelt uiteindelijk met Opschroef in zee gegaan.

Goede alternatieven
Peter Opschroef deelt zijn ervaringen: “Iedereen die een beetje actief is met substraat, weet dat de feitelijke ruwstoffen die voor veenvrije potgrond kunnen worden gebruikt, beperkt zijn. De mogelijkheden liggen onder meer bij bark, rijstkaf, houtvezel en compost. We hebben een basis en van daaruit bouw je verder. Deze uitgangspositie is voor iedereen gelijk. Onze klanten waren meteen positief toen we ze benaderden voor de levering van planten op een veenvrij substraat. Vervolgens moesten wij goede alternatieven vinden, wat niet eenvoudig is. Belangrijkste vraag was: kunnen we met de nieuwe grondstoffen stabiel blijven om op langere termijn concurrerend te zijn? Het proces stopt ook niet als je een alternatief vindt, want er valt altijd iets te verbeteren. Voor anthurium hebben we dan ook een ander substraat dan hebe. Het bestaat niet dat een bepaald substraat universeel functioneert.”

Een veenvrij substraat vergt ook een andere werkwijze van de kweker. “‘Je moet op twee aspecten inspelen. Ten eerste moeten we de plant wat vaker water geven, ter compensatie van het hoge luchtvolume van veen. Dat wil niet zeggen dat de plant meer water nodig heeft, maar de intervallen worden korter. Dat is positief, omdat het bijna onmogelijk is dat een veenvrij substraat te nat wordt. Ten tweede moet je de mindere bufferfunctie van het veenvrije substraat kennen. Meststoffen kunnen niet vastgelegd worden in het substraat, maar zijn direct voorradig. Dat betekent bijvoorbeeld dat je meer stikstof moet toevoegen en minder kali.”

Opschroef is naar eigen zeggen nog niet helemaal biologisch. “In het kader van duurzaamheid gebruiken we zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen. Maar het is wel goed om dat verder af te bouwen. Sommige klanten willen geen sporen van middelen in de planten aantreffen. Zij gaan eigenlijk verder dan de huidige wetgeving. Doordat onze klanten bepaalde kwaliteitseisen hebben, willen we het substraat continu verbeteren. Ook zijn we aan het testen om meer biologische middelen toe te passen.”

“Uiteindelijk kozen we voor de potgrond van Lensli, omdat de structuur het beste was en er prima mee te werken was.”